Vid sidan om min huvudsakliga sysselsättning som kommunikatör/kreatör har jag många gånger prövat på en del annat som har anknytning till min huvudverksamhet, framförallt olika former av specialprojekt mest känt kanske Nordfestivalen som jag skapade.

Översättningar är något jag ofta gör då jag är i princip tvåspråkig, från och till engelska. Andra språk ger jag mig inte på även om jag har en grund i de nordiska språken (ej finska, isländska) och så tyskan och franskan från skoltiden.

Bland annat har jag haft ansvar för större projekt som skapandet av Nordfestivalen, QVs Reklamfilmdagar och andra seminarieserier. I de här projekten har jag fungerat som projektledare och oftast haft ett par andra uppgifter också, inte minst som kommunikatör. Läs mer under Portfolio>>> eller under Projekt>>> på meritsidorna.

Jag har jobbat en del som utbildare och föreläsare på flera av de bästa medie- och reklamskolorna, tidigare även rektor för Medieskolans deltidsutbildningar. Något jag tror ligger naturligt nära kommunikatörens sysslesättning. Att jobba som pedagog har många likheter med att jobba som kommunikatör. Det handlar om glädjen att förmedla och skapa intresse för idéer och tankar. Och det är ett fantastiskt sätt att systematisera, förverkliga och förstå varför saker och ting sker. Speciellt tydligt blir det kanske för mig som också skrivit faktaböcker, som Reklamfilmboken. I grunden handlar det om att dela med mig av det jag har lärt mig. Resten är bara en fråga om distributionen.

En del andra verksamheter har också prövats på under åren, även om de mer räknas till traditionell kommunikation än mekanisk kommunikation.

Så har ni något annat kul på gång, så hör gärna med mig.

affärsidédiverseaffärsfilosofiOmdöme för LindyWorkstext och bildunikt för LindyWorks
webb
1,618FilmWorksBookWorks

tillbaka LindyWorks