Lindys Galleri (portfolio)

Några få, i urval. av mina egna favoriter inom mina olika verksamhetsområden inom
mekanisk kommunikation.

De är valda helt med hjärtat som främsta urvalskriterium,
och har sina egna kommentarer.

länk

reklam

logotyper

logotyper

reklamfilm

reklamfilm

böcker webb
böcker

böcker

diverse

diverse

refuserat
tillbaka LindyWorks
e-post