Reklam är inte konst. Men bra reklam kräver idéförmåga och kreativitet. Innehåll kommer alltid före form.

Grovt förenklat kan man säga att reklam måste ha två uppdrag. I bra reklam jobbar de tillsammans, men reklam kan fungera även när bara det ena uppdraget finns med. 
Reklam måste väcka UPPMÄRKSAMHET och den måste KOMMUNICERA ett budskap.

När och var den ska göra vilket bestäms av mediet, formen och framförallt målsättningen.

Tvingas jag någonsin välja, kommer jag alltid att välja att göra kommunicerande reklam.

Jag har jobbat med reklam i trettio år och nu börjar jag tycka att jag börjar få grepp om att kommunicera. Att bli kommunicerad med, är något jag själv föredrar, framför att bli slagen i huvudet av ett budskap med uppmärksamhet som förstaval och den stora budget som gör den sortens reklam möjlig.

För att inte tala om hur kostnadseffektiv bra kommunicerande reklam är.

Att kommunicera i de medier jag jobbar med hänger nästan alltid på själva innehållet. Innehållet kommer före formen.
Men när det blir bra, då finns det en symbios mellan form och innehåll som förstärker varandra. Det är den goda kommunikationen.

När enbart texten kommunicerar kan det fungera. När enbart bilden säger allt själv, då är det inte kommunikation. Det är kommunikationens grundtest. När bildlösning och text (läs rubrik) jobbar ihop för att förstärka ett uttalat eller outtalad budskap. Då är det kommunikation.

Därför gillar jag inte den enkla lösning som så många väljer.
Den intressanta bilden.
Kanske är det för att min bas ligger i orden. kanske ligger det i att jag skiljer kommunikation och uppmärksamhet.

varför?

 
affärsidédiverseaffärsfilosofiOmdöme för LindyWorkstext och bildunikt för LindyWorkswebb1,618
FilmWorksBookWorks

tillbaka LindyWorks