www.lindy.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att jobba med webb och hemsidor är bland det roligaste som finns.

Av flera skäl.
- det är innehållet som alltid är viktigast
- det ger mig möjligheter att pröva både ord och bild samtidigt, innehåll och design
- det handlar om problemlösning, i allra högsta grad.
- det kräver också vissa kunskaper i dramaturgi, ett av "mina ämnen"
= grunderna i min verksamhet

 

 

 

 

Av de sajter jag har gjort framhåller jag gärna de här två trots att de inte är de senaste. Alan Bederoff Reklam för att den var bland mina första och var finalist i Månadens Webb (som egenprojekt!) och Chelsea Swedish Fan Club som fick höga betyg i InternetWorlds test 2001. Som ett par exempel. CSFC.SE är allra högsta grad fortfarande aktiv

.Chelsea Swedish Fan Club